top of page
EMP_Izsak_web-3.jpg

Hello.

ÁBRAHÁM IZSÁK

Pszichológus

Gyászcsoportvezető

Komplex Integratív Terapeuta jelölt

RÓLAM

Mindannyiunk szembesül nehézségekkel és veszteségélményekkel az élet számos területén. Hiszek benne, hogy segítségért fordulni erőre és bátorságra vall, így szeretettel és odaadással várok mindenkit, akinek veszteség árnyékolja be az életét vagy szeretné megtalálni
belső erőforrásait, valamint mélyebb megértést és elfogadást elérni az önismereti útján.
 
Számomra mindig is egyértelmű volt, hogy az én életem célja a pszichológusi hivatásban való kiteljesedés. Személyes és szakmai meggyőződésem az, hogy a sokszínűség és az egyedi különbségek gazdagságot hozhatnak az életünkbe. Szívügyem, hogy minél több kulturális és társadalmi réteg jusson megfelelő ellátáshoz. Ennek okán tapasztalataim közé tartozik a rászorulókkal végzett pszichológiai segítségnyújtás, valamint tagja vagyok a Helperek Egyesület pszichés ellátásáért felelős csapatának, amely egyesület tevékenységei közé tartozik a fesztiválokon nyújtott kortárs
tanácsadás, drogprevenció, krízisintervenció és lelki segítségnyújtás.

 

A klienseimmel folytatott munkára egy közreműködésként tekintek, amely során elsődleges célom egy olyan bizalmas és támogató terápiás tér megteremtése, ahol mindenki szabadon kifejezheti magát, felfedezheti érzéseit, gondolatait és szükségleteit. Alapvető értékeim a tisztelet, a megértés és az empátia. Pszichológusként küldetésemnek tartom klienseim támogatását a veszteség okozta új élethelyzetben való eligazodásban, korábbi élményeik feldolgozásában és a jelen nehézségeivel való
megküzdésben. Szakmai életutam során kiemelt figyelmet fordítok a gyászolókkal való közös munkára, ugyanis a gyász egy összetett jelenség, amely számos formában nyilvánulhat meg és minden egyes személy számára egyedi tapasztalat.
 
Munkám során nagymértékben támaszkodom különböző tapasztalataimon keresztül elsajátított személyközpontú, illetve rendszerszemléleti eszközökre. Ugyanakkor annak érdekében, hogy az engem bizalmukkal megtisztelők számára minél szélesebb skálán tudjak segítséget nyújtani a feldolgozás és a továbblépés útján, nélkülözhetetlennek tartom önismeretem és szakmai eszköztáram állandó bővítését. Mesterdiplomám, valamint a gyászcsoportvezetői képesítésem megszerzése után is folyamatosan képződőm a tudatalatti folyamatokat feltáró integratív szemléletben, amely lehetőséget ad a belső tartalmak felfedezésére.

 

A KIP-képek alkalmazásával a tudattalan élménytartalom imaginatív formában jelenhet meg, ami segítheti a személyt a mélyebb megértésben és a feldolgozásban azáltal, hogy az imagináció utáni beszélgetésekben a tudattalan közeli tartalmak összekapcsolódnak a tudatos szinttel. Mindez lehetőséget ad arra, hogy közelebb kerüljünk belső élményvilágunkhoz, érzelmeinkhez, valamint gondolkodásunkat és viselkedésünket meghatározó dinamikákhoz.

 

Területek amelyekben támogatást tudok nyújtani klienseim számára egyéni konzultációk formájában:

  • Gyász és egyéb veszteségek feldolgozása

  • Önismeret mélyítése, gyermekkori élmények feldolgozása, hozott mintáink felismerése.

  • Stresszkezelés, szorongások és aggodalmak oldása

  • Párkapcsolati nehézségek, konfliktusok és társas kapcsolatokban megélt nehézségek oldása, ezekben betöltött szerepünknek a feltárása.

  • Válás és párkapcsolatban bekövetkezett szakítás feldolgozása.

  • Életvezetési, indulatkezelési, érzelemszabályozási nehézségek

  • Kapcsolatok teremtésével, valamint azok megtartásával összefüggő nehézségek

  • Munkahelyen valamint tanulmányokban megélt elakadások, karrierrel kapcsolatos bizonytalanságok

  • Pályakezdési krízis, önállósodási, beilleszkedési nehézségek

  • Hozzátartozókkal, szülőkkel, barátokkal való kapcsolatok nehézségei Amennyiben szívesen dolgozna velem együtt, kérem keressen bizalommal!

TANULMÁNYAIM

Pszichológia BA

Pszichológia MA

Gyászcsoportvezető

A gyász lélektana

Komplex Integratív Terapeuta képzés (folyamatban)

Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar,
Budapest

Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar,
Budapest

Napfogyatkozás Egyesület

Napfogyatkozás Egyesület

Magyar Komplex Pszichoterápiás Egyesület

Köszönöm a bizalmat!

Ábrahám Izsák

bottom of page