top of page

A Katathym Imaginatív Pszichoterápia, avagy a válasz bennünk lakozik

„Mindaddig, amíg a tudattalan tudatossá nem válik, a tudatalatti fogja irányítani az életed, és Te sorsnak fogod hívni.” (Carl Gustav Jung).

“A tudatlanság áldás”

“A tudatlanság áldás”- így szól a sokak által ismételt közmondás, de vajon tényleg
így van? Mindannyiunkat érnek olyan érzelmi megrázkódtatások, fájdalmak, veszteségek és traumák, amelyek befolyásolják későbbi kapcsolatainkat, megküzdésünket és meghatározzák, hogyan fogjuk élni az életünket.

Amikor egy ilyen esemény bekövetkezik és nincsen lehetőségünk vagy eszköztárunk, arra hogy szembenézzünk a történésekkel és azok ránk gyakorolt érzelmi hatásaival, ezek az élmények elfojtásra kerülnek.

Gondoljunk például egy olyan esetre, ahol a szülőjét elveszített gyermeknek nincsen lehetősége megélni veszteségét és kimutatni érzéseit, hiszen nem akarja tovább terhelni a házastársát elveszített másik szülőt, így elfojtja bizonytalanságát, fájdalmát és félelmeit, mivel a “jó” viselkedés fontossága annyira előtérbe kerül, hogy lehetséges, hogy megdolgozatlan gyásza akár csak évtizedekkel később kerülhet a felszínre, amikor párkapcsolati elhagyástól való félelmével keres fel szakembert.

De miért is jó nekünk, ha felszínre kerülnek ezek a dolgok, ha egyszer már jó mélyre
eltemettük őket és lehet nem is gondolunk soha rájuk?

 

Az elfojtás bár rövid távon hasznos, hiszen lehetővé teszi, hogy látszólag zavartalanul
folytassuk mindennapjainkat, hosszútávon tudattalanunkba került elfojtott tartalmaink újra és újra begyűrűznek az életünkbe és negatívan befolyásolhatják emberi kapcsolatainkat, szokásainkat vagy akár fizikai tünetek formájában meg is betegíthetne minket.

Mi is az a KIP?

Mi is az a KIP és hogyan segíthet a tudattalan tartalmak feltárásában?

Hanscarl Leuner orvos az 1950-es években dolgozta ki a KIP (katathym imaginatív pszichoterápia) módszerét, amely egy olyan dinamikus és analitikus alapokra épülő imaginációs módszerek közé tartozó eljárás, amely során a verbális és imaginációs eszközök egyidejű használatára kerül sor.
 

A KIP olyan szimbolikus képekkel dolgozik, mint például természeti jelenségek, élőlények, mindennapi tárgyak és eszközök, melyek az emberiség kezdete óta kultúrától függetlenül az életünk részét képezik.

 

A képek “előhívása” nem hipnotikus, de relaxált állapotban történik a terapeuta vezetésével. A KIP terápiás ülések során egyszerűbb szimbolikus képektől haladunk a bonyolultabbak felé, amelyek asszociációk révén lehetőséget adnak a személy elakadásainak, konfliktusainak, indulatainak, félelmeinek, vágyainak és életének fájdalommal telített eseményeinek, elfeledett vagy felszínen lévő traumáinak és egyéb elfojtott lelki tartalmainak feltárására, értelmezésére és átformálására. Mindezt a terapeuta elfogadással, empátiával és biztonságos légkör teremtésével kíséri.

 

Az imaginációt követő beszélgetések során az imaginált szimbólumok tudatos szintre kerülnek, így lehetőség nyílik arra, hogy jobban feltárjuk és megértsük saját érzéseinket, gondolkodásunkat, működési módunkat a mindennapok során. Ezzel egyidejűleg növekedhet a belátásunk és megértésünk saját magunk irányába. Korábbi élményeink érzelmi feldolgozása által pedig új megküzdési módokat alakíthatunk ki.

Hogyan működnek a szimbólumok?

Hogyan is működnek a szimbólumok az imaginációban?
 

Az emberiség történelmét tekintve mindig is nagy jelentősége volt a szimbólumoknak. Carl Gustav Jung alkotta meg a kollektív tudattalan fogalmát, amely szerint minden ember saját tudattalanján kívül létezik egy közös tudattalan, amelyben benne lakozik minden valaha élt ember egységes tudása, ami szimbólumokon, kialakult rítusokon és történeteken keresztül tükröződik kultúrától függetlenül minden ember életében.

Gondoljunk csak gyermekkorunk szeretett meséire a legkisebb királyfiról, aki minden
akadályt legyőzve elnyeri méltó jutalmát vagy a gonosz boszorkány alakjára.

A szimbólumok azonban ránk felnőttekre is hatással vannak és megjelennek álmainkban, fantáziáinkban is egyaránt. Ezek mind olyan belső tartalmak, amelyek jelentéséről sokszor nem is tudunk, vagy mélyen eltemettük magunkban, az imaginaciós módszerek segítségével pedig felfedezhetjük őket, bár ezek értelmezése általában gátolt, sokszor nem is tudatosul, pedig nem csak a tudattalan létezését bizonyítják, de egyúttal ezen szimbólumok által a tudattalanunk üzenni is próbál a számunkra valamit.

 

Az imagináció fogalma alatt tehát olyan megjelenített képeket értünk, amelyek személyiségünk legmélyebb, akár olyan életszakaszunkból magunkkal hordozott tartalmainak megjelenítésére is szolgálhatnak, amikor még nem rendelkeztünk azon nyelvi készségekkel, amelyek lehetővé tették volna, hogy leírjuk és megértsük, amit tapasztalunk.

Kinek ajánljuk a KIP-et?

Kinek ajánljuk a KIP-et?


A KIP rendkívül sokrétű az alkalmazhatóságát illetően, hiszen a legkülönfélébb lelki
nehézségek kezelésében tud a kliens számára segítséget nyújtani.

Többek között ide sorolhatjuk a kora gyermekkori vagy későbbi életszakaszban bekövetkezett traumák feldolgozását, hozott mintáink felismerését, szorongásos és stresszkezeléses problémákat, gyász és veszteségek feldolgozását, indulatkezelési és érzelemszabályozási nehézségeket, teljesítménnyel kapcsolatos elakadásokat, szülőkkel, párunkkal, barátainkkal és személyközi kapcsolatainkban megélt nehézségeket. Megfelelő kompetencia megléte mellett személyiségzavarok kezelésére is alkalmas.


Bár az imaginatív módszerek szakirodalma igen bő és számos bizonyíték van arra, hogy általuk jelentős, valamint hosszútávon is maradandó változásokat lehet elérni, ugyanakkor mindenki más tapasztalata és a tudományos eredmények mellett is a sajátélmény az, ami legnagyobb meggyőző erővel tud bírni.

ÍRTA: ÁBRAHÁM IZSÁK

bottom of page