top of page
EMP_Marta_web-2.jpg

Hello.

VIDA-BARÁTH MÁRTA

Kommunikációs szakember

Tanár
Képzésben lévő pár- és családterapeuta

Ölelj át! (HMT) csoportvezető
Gyászcsoportvezető

RÓLAM

Mindannyian főszereplői vagyunk egy fordulatokban gazdag filmnek, amelyben hónapról hónapra, évről évre megküzdünk számos akadállyal; nemcsak segítőket, barátokat szerzünk, de sebeket-sérüléseket is. Tapasztalataink, örömeink és fájdalmaink jó esetben érlelik személyiségünket, így akár még a legnehezebb helyzetekben is képesek vagyunk növekedni.

 

Az elmúlt időszakban fokozott érdeklődéssel fordultam a családi veszteségek, a gyász irányába többek között az alábbi témakörökben: a párkapcsolat és a családi élet normatív krízisei és veszteségei; akcidentális, azaz nem várt krízisek veszteségei (például nehezített teherbeesés, prenatális és perinatális veszteségek, migráció, közeli hozzátartozók elvesztésének gyásza, krónikus beteg gyermek a családban, válás utáni újrakezdés, mozaikcsaládok szerveződése). Nem egy ilyen veszteség személy szerint hozzám is bekopogtatott…

 

Hogy megküzdjünk ezekkel a veszteségekkel, arra az egyik legjobb lehetőség a sorstárscsoportokba való bekapcsolódás, hiszen semmi sem segíti jobban a gyászolót, mint ha olyan sorstársak empatikus közösségében lehet, akik maguk is megélték, amit ő. Nagy öröm számomra, hogy az Empátialabor érzékeny a kliensek ezen veszteségeire, s kiemelten támogatja jól felépített veszteségfeldolgozó csoportok indítását a gyász számos területén.

A veszteségfeldolgozó csoportok mellett különösen is közel áll hozzám a gyermekáldásra váró (nehezített teherbeeséssel küzdő) párok támogatása. Óriási számukhoz mérten kevés olyan helyszínt találhatnak, ahol nemcsak krízisben lévő párkapcsolatukat segítik szakszerűen, hanem abban is támogatják őket, hogy megtalálják saját útjukat a gyermekvállalás terén. Párkapcsolati konzultáció keretében a párjukkal való kapcsolatuk,  intimitásuk megerősítésében, a saját útjuk megtalálásában, a környezetükkel való kommunikálásban, elszigeteltségük csökkentésében, nem utolsó sorban pedig abban támogatom őket, hogy megszabaduljanak a stigma, a tabu és a csökkent értékűség érzetének bénító hatásától.

 

Segítő szakemberként úgy fogadom klienseimet (akár csoporttal, akár párokkal dolgozom együtt), mint akik családjuk, párkapcsolatuk legjobb szakértői, s az ő tudásukhoz teszem hozzá – a kapcsolatok szakértőjeként – a magam szaktudását. Munkám során a legjobbat szeretném adni az Empátialaborba érkezőknek, akik szükség esetén bátran mernek külső segítséget kérni egy-egy párkapcsolati vagy családi elakadás, illetve veszteség kapcsán.
 

Bízom benne, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk!

 

TANULMÁNYAIM

Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Kommunikáció szakos bölcsész

Pár- és Családterápia

EFT Externship (alapképzés)

Ölelj át! (HMT) csoportvezető képzés

Gyászcsoportvezető

A gyász lélektana

Sérült gyermeket nevelő szülők veszteségei – csoportvezető-képzés

ZONGORISTA

Szinkronszínész

Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi
 

PPKE Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba

Magyar Családterápiás Egyesület

Érzelem Fókuszú Család- és Párterápiás Alapítvány, Budapest

Érzelem Fókuszú Család- és Párterápiás Alapítvány, Budapest

Napfogyatkozás Egyesület, Budapest

Napfogyatkozás Egyesület, Budapest

Napfogyatkozás Egyesület, Budapest

Muzička škola Subotica – Szabadkai Zeneiskola

Hungarovox Oktatási Stúdió, Budapest

Image by Cherry Laithang

Gyászcsoportot indítok február 22-től

Köszönöm a bizalmat!

Vida-Baráth Márta

bottom of page