top of page
EMP_Dorina_web-2.jpg

Hello.

RAKOVSZKY DORINA

Pszichológus

Család- és párterapeuta jelölt

Mediátor

RÓLAM

A pszichológia alapdiplomámat (BA) a Károli Gáspár Református Egyetemen, mesterdiplomámat pedig az ELTE Tanácsadás- és Iskolapszichológia (MA) szakirányán végeztem. Tanulmányaim során önkénteskedtem a Kék Vonal telefonos lelkisegély vonalnál, itt sajátítottam el az értő figyelmet és a segítő beszélgetés alapjait. A kísérés számomra elsődleges feladat, és ebben az együttműködésben haladva, igyekszem tudatosítani, hogy a kliens nem csupán részese, hanem életének főszereplője és aktív alakítója is egyben.

 

Pszichológusként a legnagyobb öröm számomra, amikor egy egyszerű mondat vagy gondolat által, a kliens arcán láthatóvá válik egyfajta megértés, egy úgynevezett ,,aha élmény”. Tapasztalataim alapján a ráébredés pillanata, sok esetben át tudja formálni a világhoz való viszonyulást. Egy szimbólummal élve, ez olyan mintha a kliens az ülés alatt egy magot ültetne el, és a következő hétre egy növényt hozna vissza helyette. Az én célom az ülések során pont ez lenne: a növekedés különleges pillanatainak megélése, az értő figyelem átadása, és az izoláció csökkentése, hogy a terápiás kapcsolatban kimondhatóvá váljék a kimondhatatlan is, hogy a szégyent övező témák láthatóvá váljanak. 

 

Munkám során rendszerszemléletben gondolkodom, melynek lényege, hogy az egyéni fejlődést nem lehet szétválasztani azoktól a kapcsolatoktól, családi dinamikáktól, amelyekben az egyén él. A család- és párterápia szépsége abban rejlik, hogy nem csupán az egyén belső világára, hanem a kapcsolatok minőségére is összpontosítunk. Amikor egy családtag elindul a fejlődés útján, az nem csupán az ő életét változtatja meg, hanem az egész család dinamikáját érintheti. A megerősödő kapcsolatok segítségével a családtagok egyre jobban tudnak egymásra támaszkodni, egy egészségesebb, összetartóbb családi rendszert hozva létre.

 

Ha úgy érzi, hogy a közös életre való felkészülés során kihívásokba ütköznek, a párkapcsolatban váratlan krízisek merülnek fel vagy gyermeknevelési nehézségek jelentkeznek az életükben, keressenek bizalommal.

TANULMÁNYAIM

Pszichológia BA

Pszichológia MA
Tanácsadás- és Iskolapszichológia szakirányán

Pár- és családterápia

Mediátor

Károli Gáspár Református Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Magyar Családterápiás Egyesület

Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület

Köszönöm a bizalmat!

Rakovszky Dorina

bottom of page