top of page

Család- és párterápia.

A családban jelentkező tünet = jelzés.

A család- és a párterápia célja, javítani a nyílt és közvetlen kommunikáció minőségén, támogatni az érzelmek kifejezését, az énközlést, a családtagok közötti kölcsönös megértést.

A család- és a párterápia célja, javítani a nyílt és közvetlen kommunikáció minőségén, támogatni az érzelmek kifejezését, az énközlést, a családtagok közötti kölcsönös megértést.

 

Az elakadások esetében rendszerszemléletben gondolkodunk, így nem a ,,hibás félt keressük”, hanem a megjelenő probléma hátterében meghúzódó családi dinamikát, működészavart.

 

Hisz a probléma kialakulásához, fenntartásához mindenki hozzájárul! A családban jelentkező tünet=jelzés, az egész család problémájára utal!

Kétheti rendszerességgel kerül sor a család-és párterápiás alkalmakra, egy ülés 90 perc, jellemzően egy vagy két terapeuta jelenlétében zajlik és a folyamat körülbelül 10-20 ülésen keresztül tart (ez az elakadás milyenségétől függően változhat). Mivel a ,,csoda” a terápiás ülések között eltelt időben történik, ezért fontos az önreflexió, a befektetett munka, az ülések során elhangzottak gyakorlatba ültetése.

 

A terápia a következő módon épülhet fel: első interjú, munkafázis, lezárás. Kezdetben a hozott probléma átbeszélése, a motiváció és a célok meghatározása, végül a szerződés (szóbeli) kötésre kerül sor. A munkafázisban terápiás technikákat alkalmazhatók, ezek lehetnek például párkapcsolati gyakorlatok, kommunikációs tréning, otthon elvégzendő  feladatok. A terapeuta rendszeresen értékeli a terápia haladását, és szükség esetén módosítja az intervenciókat. A lezárás során kiértékelésre kerülnek az elért eredmények és sok esetben az utánkövetés időpontjának az egyeztetése.

1.png
MI FOG TÖRTÉNNI A TALÁLKOZÁSAINK SORÁN?
A kettős vezetés, egy olyan megközelítés, ahol két terapeuta működik együtt a pár tagjaival (legtöbb esetben egy férfi és egy nő).
A KETTŐS VEZETÉS ELŐNYEI
(KÉT TERAPEUTA JELENLÉTE)

A kettős vezetés, egy olyan megközelítés, ahol két terapeuta működik együtt a pár tagjaival (legtöbb esetben egy férfi és egy nő). A női és a férfi terapeuta együttműködése lehetővé teszi, hogy mindkét nem képviseltetve legyen, a folyamat során. Ez segíthet az esetleges nemi egyenlőtlenségek, előítéletek vagy kommunikációs nehézségek kezelésében.

Két terapeuta, két különböző perspektívát, szakértelmet és személyes tapasztalatot hoz, ami gazdagabbá teheti a terápiás megközelítést, és több lehetőséget kínálhat a párnak a problémáik megértésére és megoldására. A kettős vezetés segít a párnak abban, hogy egyensúlyban maradjanak és biztonságban érezzék magukat, hisz az egyik terapeuta lehet az, aki támogat és megért, míg a másik terapeuta konfliktusokat kezel vagy új nézőpontokat hoz a folyamatba. Mindez segíthet megelőzni az érzelmi egyensúly elvesztését a terápia során.

 

Fontos azonban megjegyezni, hogy a kettős vezetésnél az összehangolt munka, a terapeuták között kulcsfontosságú. Az előnyök mellett, hátrányként megemlíthető, hogy magasabb költséggel jár együtt.

A következő területeken segíthetnek a szakemberek:

  • válás, hűtlenség

  • életciklus váltás nehézségei (pl. első gyermek születése, gyermekek közösségbe kerülése, gyermekek kirepülése stb.)

  •  mozaikcsaládok támogatása

  • párkapcsolati elhidegülés, kommunikáció javítása, bizalomépítéspárkapcsolati dinamika megértése

  • szülői szerepekből adódó elakadások, gyermek viselkedésével kapcsolatos elakadások, stb.

2.png
MIBEN TUDUNK SEGÍTENI?
A tudományos kutatások és a klinikai tapasztalatok egyaránt kimutatták, a család- és párterápia hatékonyságát, a kapcsolati problémák kezelésében.
A PÁR- ÉS CSALÁDTERÁPIA HATÉKONYSÁGÁRÓL

A család- és párterápia hatékonyságának hátterében többek között a rendszerszemléletű megközelítés áll:

  • így a fókusz a kapcsolaton és nem az egyénen van

  • a transzgenerációs elméletek is előtérbe kerülhetnek

  • a patológiás egyensúly kibillentése, mint célkitűzés (az optimális egyensúly megtalálása)

  • interdiszciplináris megközelítésben való gondolkodás 

  • erőforrásokra való fókuszálás

 

A tudományos kutatások és a klinikai tapasztalatok egyaránt kimutatták, a család- és párterápia hatékonyságát, a kapcsolati problémák kezelésében. Az eredmények közé tartozik a konfliktusok csökkentése, a kommunikációs gátak feloldása, az érzelmi kötődés erősödése és az egyén pszichológiai jólétének javulása.

A hatékony párkapcsolat és a harmonikus családi élet, mind hozzájárul az életminőség javulásához és az egyén mentális egészségéhez. Ne habozzunk segítséget kérni, ha szükségünk van rá, hiszen az egészséges kapcsolatok gyógyító hatásúak lehetnek.

,,Egy párkapcsolat (...) soha sincs kész, soha nem nyeri el végső formáját. A jó párkapcsolat egy út, amelyet önálló lényként, a társunkkal közösen, az elköteleződés biztonságában járunk, ahol egymást ismerve, egymásra figyelve, egymással kommunikálva, egymás kezét szorítva jutunk át a kríziseken.

Sákovics Diana

1 / 3

Szakembereink.

EMP_Helga_web-14.jpg

SEPSI HELGA

Munkámat a feltétel nélküli elfogadás, az empátia és a hitelesség jegyében végzem, megteremtve egy biztonságos közeget, ahol a klienseimben rejlő lehetőségek kibontakozhatnak. 

EMP_Izabella_web-4.jpg

PUSZTA IZABELLA

Hiszek a folyamatos fejlődésben, a változás erejében, és abban, hogy tudatosságunk erősítésével alakíthatjuk sorsunkat és javíthatunk életminőségünkön. Elhivatott vagyok abban, hogy kísérjem a hozzám bejelentkezőket a saját fejlődési folyamatukban és a tudatosságuk erősítésében.

EMP_Dorina_web-4.jpg

RAKOVSZKY DORINA

A legnagyobb öröm számomra, amikor egy egyszerű mondat vagy gondolat által, a kliens arcán láthatóvá válik egyfajta megértés, egy úgynevezett ,,aha élmény”. Tapasztalataim alapján a ráébredés pillanata, sok esetben át tudja formálni a világhoz való viszonyulást.

EMP_Marta_web-4.jpg

​VIDA-BARÁTH MÁRTA

Segítő szakemberként úgy fogadom klienseimet (akár csoporttal, akár párokkal dolgozom együtt), mint
akik családjuk, párkapcsolatuk legjobb szakértői, s az ő tudásukhoz teszem hozzá – a kapcsolatok
szakértőjeként – a magam szaktudását.

EMP_Annamari_web-2.jpg

BURGYÁN-KOVÁCS ANNAMÁRIA

Pszichológusi munkám során értő figyelemmel, értékítéletektől mentesen, empátiával, s mégis objektív félként vagyok jelen. Kérdéseim, visszajelzéseim mentén keressük azokat az új összefüggéseket, melyek segítik az egyént, párt, családot önismerete mélyítésében, s végső soron valódi önmaga elfogadásában.

EMP_Anita_web-3.jpg

GYURKI ANITA

Hiszem, hogy minden nap új lehetőséget kínál arra, hogy másképpen érezzünk, gondolkodjunk és reagáljunk a dolgokra. Akik hozzám fordulnak, nem azok, akik elrontottak valamit, hanem azok, akiknek a meglévő eszköztára már nem működik és szeretnének valamit másképpen csinálni.

Valódi kapcsolódás, kellő szakértelem, igényes környezet.


Szeretettel vár az EMPÁTIALABOR csapata!

bottom of page